No title...
NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KHU PHỐ AN HÒA, PHƯỜNG HÒA LỢI

NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KHU PHỐ AN HÒA, PHƯỜNG HÒA LỢI

    Ngày 18/11/2021, khu phố An Hòa phường Hòa Lợi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến dự có ông Phạm Bá Tước – ThUV, Bí thư Đảng ủy phường; bà Lê Thanh Thủy – Phó Chủ tịch UBND phường; bà Từ Thị Ngọc Duyên – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường.

    Trong năm 2021, Phường đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đo phong trào nhm phù hợp với từng giai đoạn như : năm 2021 ban vận động phong trào khu phố triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên đã được tổ chức phổ biến đến các đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện phong trào.  Bên cạnh đó, khu phố đã triển khai lồng ghép các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, UBMTTQ phường. Công tác tham gia tập huấn nghiệp vụ phong trào cũng được Ban vận động khu phố tham gia hàng năm nhằm cập nhật các văn bản quy định mới để thực hiện phong trào ở khu phố đạt 100%.Cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” khu phố tổ chức vận động treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm các lễ lớn trong năm 2021 đạt trên 95%. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa ban thường trực Ủy ban mật trận tổ quốc Việt Nam phường và cán bộ văn hóa và thông tin cùng ban vận động nhằm thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh của khu dân cư” trong giai đoạn mới.

      

    Dịp này, UBND phường đã trao giấy khen cho 15 hộ gia đình tiêu biểu đạt gia đình văn hóa 03 năm liên tục (2019 – 2021); UBMTTQ thị xã và quỹ người nghèo đã trao tặng 18 phần quà (mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng) và nhu yếu phẩm cho hộ cận nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố.