No title...
NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KHU PHỐ BẾN ĐỒN, PHƯỜNG HÒA LỢI

NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KHU PHỐ BẾN ĐỒN, PHƯỜNG HÒA LỢI

    Ngày 14/11/2021, khu phố Bến Đồn, phường Hòa Lợi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến dự có ông Võ Văn Hết – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; bà Lê Thanh Thủy – Phó Chủ tịch UBND phường.

    Trong năm 2021, phường đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đo phong trào nhm phù hợp với từng giai đoạn như : năm 2021 ban vận động phong trào khu phố Bến Đồn triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên đã được tổ chức phổ biến, triển khai đến các đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện phong trào. Công tác tham gia tập huấn nghiệp vụ phong trào cũng được Ban vận động khu phố tham gia hàng năm nhằm cập nhật các văn bản quy định mới để quy định mới thực hiện phong trào ở khu phố đạt 100%. Ban vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh khu phố Bến Đồn tổ chức vận động treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2021 đạt trên 95%. Phối hợp với các thành viên, hội viên và ban vận động phong trào nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác không để ma túy xâm nhập vào gia đình, và các môi trường xã hội, vận động người thân, hàng xóm tham gia phong trào phát hiện tố giác tội phạm ma túy và người nghiện ma túy đến các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền lồng ghép với cuộc vận động, kết quả được 14 cuộc với 546 lượt người dự.