No title...
NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KHU PHỐ PHÚ HÒA, PHƯỜNG HÒA LỢI

NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KHU PHỐ PHÚ HÒA, PHƯỜNG HÒA LỢI

    Ngày 14/11/2021, khu phố Phú Hòa, phường Hòa Lợi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến dự có bà Lê Thị Kim Liên – Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát; ông Phạm Bá Tước – ThUV, Bí thư Đảng ủy phường; bà Nguyễn Thị Hồng Phượng – Phó Chủ tịch UBND phường; ông Trần Tấn Hưng – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường.

    Trong năm 2021, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ và lãnh đạo khu phố, nhất là sự đồng tâm, hiệp lực của các đoàn thể  và người dân trong khu phố đã cùng nhau thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.