No title...
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HÒA LỢI TỔ CHỨC KỲ HỢP THỨ TƯ, KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HÒA LỢI TỔ CHỨC KỲ HỢP THỨ TƯ, KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026.

               Chiều ngày 18/5/2022, Hội đồng nhân dân phường Hoà Lợi tổ chức kỳ họp lần thứ tư – Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân phường khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Phạm Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐND phường - Chủ toạ kỳ họp. Theo chương trình kỳ họp đã tổ chức cho các đại biểu có mặt tại Hội nghị thảo luận về các nội dung của báo cáo, tờ trình Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương.

              Sau buổi thảo luận, kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thành phố Bến Cát; thông qua Tờ trình tán thành về việc lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố Bến Cát; Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban pháp chế HĐND về dự thảo Nghị quyết của HĐND về Đề án thành lập thành phố Bến Cát.

              Đối với việc lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thành phố Bến Cát, phường Hoà Lợi đã tiến hành lấy ý kiến là 8.981 cử tri, đạt 100%. Qua đó có 99,24% cử tri tán thành chủ trương thành lập thành lập thành phố Bến Cát.