No title...
PHƯỜNG HÒA LỢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU HỘI HĐND TỈNH, THỊ XÃ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2020 ​

PHƯỜNG HÒA LỢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU HỘI HĐND TỈNH,

THỊ XÃ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2020

 

    Sáng ngày 05/01/2021 phường Hòa Lợi tổ chức hội nghị Đại biểu HĐND tỉnh, thị xã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2020. Đền dự buồi hội nghị tiếp xúc cử tri, Đại biểu HĐND tỉnh có bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Bình Dương, Đại biểu HĐND thị xã có ông Hồ Phương Nam, ông Lê Văn Hồng, bà Nguyễn Thị Yến Loan, ông Trần Tấn Hưng; ông Nguyễn Văn Thắng, cùng lãnh đạo Đảng Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam phường, các ban ngành, đoàn thể đã có buổi tiếp xúc với hơn 162 bà con cử tri của phường Hòa Lợi.