No title...
LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP CHI BỘ CÔNG TY LIÊN THÀNH

 

LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP CHI BỘ CÔNG TY LIÊN THÀNH

    Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW ngày 20/07/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hòa Lợi khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kết quả cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ phường ngày 22/4/2021 về việc thống nhất Đề án thành lập Chi bộ Công ty Liên Thành.

    Ngày 27/5/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hòa lợi tổ chức lễ công bố thành lập chi bộ Công ty Liên Thành. Đến dự hội nghị có ông: Võ Văn Hết – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường; bà Nguyễn Thị Hồng Phượng – Phó chủ tịch UBND phường và các đồng chí Bí thư, đại diện cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường và đảng viên của chi bộ được thành lập.