HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NĂM 2021 TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 ​

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NĂM 2021 TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

 

    Chiều ngày 13/01, phường Hòa Lợi tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021. Đến dự có bà Lê Thị Kim Liên – Phó Chủ tịch UBND thị xã.

     Trong năm 2021, công tác tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ chính trị và cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra; chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tạo được sự đồng thuận của nhân dân, sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể xã hội với tinh thần trách nhiệm cao góp phần kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Kinh tế - xã hội trên địa bàn phường tiếp tục phát triển, phường có 52 doanh nghiệp trong và ngoài nước chủ yếu hoạt động các ngành giày da, mỹ phẩm, kính công nghiệp... đã tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động trong và ngoài địa phương; nâng cấp 5 tuyến đường giao thông bê tông xi măng và nhựa nóng. Bên cạnh đó, tiếp nhận và giải quyết hơn 3.400 hồ sơ biến động bất động sản;  thường xuyên theo dõi, quản lý đất công, không để tình trạng lần chiếm; tổ chức kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm lĩnh vực xây dựng. Trong năm, tổng thu ngân sách nhà nước hơn 22 tỷ đồng đạt 122% so chỉ tiêu giao. Quan tâm chăm lo gia đình chính sách và người có công kịp thời; y tế, giáo dục được đầu tư, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.